Sessie

Van intake tot sessie: wat mag je verwachten?

Onze samenwerking met jou start met een intake gesprek.

Voorafgaand aan de intake ontvang je een korte vragenlijst. Neem de tijd om de vragen zo kernachtig mogenlijk te beantwoorden. Overleg eventueel met mensen uit je directe omgeving over de antwoorden op de vragen. Ook lees je de voorwaarden die Minervae heeft opgesteld en ga je hiermee akkoord. Minimaal 2 werkdagen voor je intake sessie, verwachten we je gegevens terug via email.

Tijdens het intake gesprek vertel je in je eigen woorden over je klachten en wat je verwacht. Je krijgt in dit gesprek ook een globaal beeld van wat we samen met je zou kunnen doen en wat niet. Samen stellen we een overeenkomst op en plannen we de eerste paar sessies in. Je krijgt een kopie van de overeenkomst mee naar huis.

Bij elke sessie wordt bij de start opnieuw vastgesteld wat de meeste prioriteit heeft. Er kan namelijk in de tussenliggende tijd wat gebeurd of veranderd zijn. Aan de hand van je eigen beeld over de afgelopen periode en de punten uit de intake, wordt samen bepaald wat er in de sessie aan de orde komt.

Het doel van onze samenwerking is altijd om zo snel mogelijk tot de kern te komen, zonder lange praatsessies.  Het is mogelijk dat we diverse werkvormen inzetten tijdens onze samenwerking. Een sessie duurt gemiddeld een uur. Omdat het altijd maatwerk is wordt samen bepaald hoeveel sessies wenselijk zijn om tot duidelijke verbetering te komen.

De kracht van onze samenwerking

We stemmen onze mogelijkheden zo goed mogelijk af op je vraag. Elke oplossing kent zijn eigen specifieke kracht en wordt ingezet vanuit de overtuiging dat er meer gezien en gedeeld kan en mag worden om het leven ten volle te leven.

Tussen elke sessie plannen we bewust wat tijd in. Verandering kan snel gaan en verandering kan tijd vragen. Van jou wordt verwacht dat je in de tussenliggende tijd werkt aan je aandachtspunten en als het nodig is contact zoekt voor overleg.

Bekijk hier onze oplossing

"Health is the most important thing you have in life!"

Neem contact op voor het maken van een afspraak