Sessie

Van intake tot sessie: wat mag je verwachten?

Onze samenwerking met jou start met een eerste afspraak (intake gesprek en een sessie).
Voorafgaand aan de eerste afspraak, ontvang je een korte vragenlijst. Neem de tijd om de vragen zo kernachtig mogelijk te beantwoorden. Overleg eventueel met mensen uit je directe omgeving.
Lees onze voorwaarden, die Minervae heeft opgesteld en ga je hiermee akkoord. Minimaal 2 werkdagen voor je intake sessie, verwachten we het formulier ingevuld retour, via email.

Tijdens de eerste afspraak vertel je in je eigen woorden over je probleem en/of klacht en wat je verwacht. Je krijgt in dit gesprek ook een globaal beeld van wat we samen kunnen onderzoeken en wat niet. Samen stellen we een overeenkomst op en plannen we de eerste paar sessies in. Je krijgt een kopie van deze overeenkomst mee naar huis.

Bij elke vervolgsessie wordt bij de start opnieuw vastgesteld wat prioriteit heeft. Er kan namelijk in de tussenliggende tijd wat gebeurd of veranderd zijn. Aan de hand van je eigen beeld over de afgelopen periode en de punten uit de eerste afspraak, wordt samen bepaald wat er in de (vervolg)sessie aan de orde komt.

Het doel van onze samenwerking is altijd om zo snel mogelijk tot de kern te komen, zonder lange praatsessies.  Het is mogelijk dat we diverse werkvormen inzetten tijdens onze samenwerking. Een vervolgsessie duurt gemiddeld een uur.

De kracht van onze samenwerking

We stemmen onze mogelijkheden zo goed mogelijk af op je vraag. Elke oplossing kent zijn eigen specifieke kracht en wordt ingezet vanuit de overtuiging dat er meer gezien en gedeeld kan en mag worden om het leven ten volle te leven.

Tussen elke sessie plannen we bewust wat tijd in. Verandering kan snel gaan en verandering kan tijd vragen. Van jou wordt verwacht dat je in de tussenliggende tijd werkt aan je aandachtspunten en als het nodig is contact zoekt voor overleg.

Bekijk hier onze oplossing

"Health is the most important thing you have in life!"

Neem contact op voor het maken van een afspraak